UŻYTE POJĘCIA

Koparka kryptowalut

to inaczej zmodyfikowany zestaw komputerowy z większą ilością kart graficznych wykorzystywanych procesie wydobywania „kopania” kryptowalut. W zamian za udostępnienie mocy do celów obliczeń kryptograficznych „górnik” otrzymuje wynagrodzenie w postaci jednostek kryptowaluty.

Kryptowaluta

to zapis informacji o stanie posiadania wyrażony w umownych jednostkach. Opiera się o rozproszony system księgowy zabezpieczony kryptograficznie. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu tzw. „portfelami” ,nad którymi kontrole mają wyłącznie posiadacze przypisanego klucza prywatnego.

Blockchain

to łańcuch następujących po sobie bloków danych oparty na strukturze kryptograficznej. Pozwala on zapisywać wszelkiego rodzaju informacje mające charakter kluczowy, zapewniając 100% bezpieczeństwa. Rejestr blockchain jest jawny, publiczny, anonimowy i nienpodlega organom kontrolnym.

Opisz pokrótce Twoją sprawę, a odpiszemy najszybciej jak się da ;)
TOP PRODUKT